Csatlakozz!
Educational chess, Judit Polgar Chess Palace, chess, education, castle, kids, children


Oktatás

Polgár Judit Sakk Alapítvány
Szamos

OktatásSAKK ÉS OKTATÁS azaz a kreatív gondolkodáshoz vezető út

 

A sakk képességfejlesztő hatása ma már széles körben elismert és elfogadott tény, mint ahogyan az is, hogy a sakk a stratégiai és kreatív gondolkodás záloga, amely különösen a gyermekek kognitív képességeinek fejlődésére hat ösztönzőleg. A sakk fegyelmezettségre, türelemre tanít, a gondolkodást, logikát fejleszti, megtanít elviselni a kudarcokat, de megtanít az igazi megmérettetéshez való felkészülésre is. Mondhatni a sakk az életre nevel, olyan muníciót ad, amellyel a mindennapi élet kihívásaira tudunk lépéselőnyben reflektálni, reagálni.

 

 

Benjamin Franklin „A sakk erkölcsössége” című írásában (1779) fogalmazza meg: a sakkban az életre ismerhetünk, „a sakk elővigyázatosságra tanít bennünket, arra, hogy a jövőre is figyeljünk; óvatosságra, vagyis arra, hogy ne kapkodjuk el lépéseinket; végül három igen fontos életszabályra: ne csüggedjünk, ha pillanatnyilag rosszul állnak dolgaink; reménykedjünk a dolgok jobbra fordulásában; s végül, legyünk továbbra is kitartóak a kiút keresésében.” E felismerésből következően számos európai és tengeren túli országban egyre nagyobb figyelem hárul az óvódás korú és kisiskolás gyermekek sakk oktatására. Ez utóbbi tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy a sakk nem elsősorban mint sport kap hangsúlyos szerepet, hanem sokkal inkább módszertanról van szó, amellyel a fiatalok a stratégiai és logikai, kreatív gondolkodás fejlesztésére kapnak lehetőséget olyan képességek elsajátításával párhuzamosan mint az önismeret, önbizalom, kitartás és empátia.

 

 

A fiatalok számára hordozott előnyök mellett még egy fontos dimenziót szükséges kiemelni. Tekintettel arra, hogy a sakk az önfejlesztés kiváló eszköze, - mely során olyan magatartásformát sajátíthatunk el, mint az előrelátás, a körültekintés, a mérlegelés - sosem késő a sakk mint játék és módszertan megismerése és elsajátítása. Hiszen a sakk egy nagyon fontos generációs összekötő kapocs is, amelyet fiatalok és idősebbek tértől és időtől függetlenül közös nyelvként beszélhetnek. A kognitív funkciókra gyakorolt pozitív hatások egészségügyi-pszichológiai összefüggései különösen idősebb korosztály számára nyújt pótolhatatlan előnyöket. Nemzetközi példák és jógyakorlatok.

 

Mindebből következően állítható, amellett, hogy a sakk összeköt minket, a sakk mindenkié.

 

 

Polgár Judit Sakk Alapítvány
Szamos
Happy Kids
Polgár Judit Sakk Alapítvány
Szamos
Happy Kids